no.1–no.4 Cover

ed_keinen1-4_cover

no.1 Cover & Inside

ed_keinen_1____

no.2 Cover & Inside

ed_keinen_2____

no.3 Cover & Inside

ed_keinen_3____

no.4 Cover & Inside

ed_keinen_4____

Credit

経年美化 no.1–no.4

発行社:
積水ハウス サステナブルデザイン・ラボラトリー

企画監修:
柏木博
大竹誠
木村文雄
江見和明

編集:
住友和子
古田陽子
吉田真衣
出村美宇

写真:
普後均
古田陽子

デザイン:
中野豪雄

2007. Feb – 2007. Nov

KEINEN-BIKA no.1–no.4

Cliant:
SEKISUI HOUSE SUSTAINABLE DESIGN LABORATORY

Prodece, Supervision:
Hiroshi Kashiwagi
Makoto Otake
Fumio Kimura
Kazuaki Emi

Edit:
Kazuko Sumitomo
Yoko Furuta
Mai Yoshida
Miu Demura

Photograph:
Hitoshi Fugo
Yoko Furuta

Design:
Takeo Nakano

2007. Feb – 2007. Nov