Yohentenmoku-aruiwa-Kokoro — Mitsuo Katsui曜変天目あるいは心 — 勝井三雄

Cover

2020_曜変天目_表1カバー2
2020_曜変天目_表1-4カバー2
2020_曜変天目_表1カバー帯
2020_曜変天目_表4カバー帯
2020_曜変天目_表1カバー
2020_曜変天目_表4カバー
2020_曜変天目_表1表紙
2020_曜変天目_表4表紙
2020_曜変天目_表1-4カバー帯
2020_曜変天目_表1-4カバー
2020_曜変天目_表1-4表紙
2020_曜変天目_表1アップ
2020_曜変天目_背アップ
2020_曜変天目_扉

Detail

2020_曜変天目_本文アップ1
2020_曜変天目_本文アップ2
2020_曜変天目_本文アップ3

Credit

曜変天目あるいは心 — 勝井三雄

クライアント:
白水社

編集:
谷口江里也

アートディレクション:
中野豪雄

デザイン:
中野豪雄
大高奈津子

協力:
勝井沙子
寺山祐策

2020. Aug

Yohentenmoku-atuiwa-Kokoro — Mitsuo Katsui

Client:
Hakusuisha Publishing

Edit:
Eriya Taniguchi

Art Direction:
Takeo Nakano

Design:
Takeo Nakano
Natsuko Otaka

Cooperation:
Sunako Katsui
Yusaku Terayama

2020. Aug

Yohentenmoku-aruiwa-Kokoro — Mitsuo Katsui曜変天目あるいは心 — 勝井三雄